Zastihla Vás nečakaná udalosť?

Vo vašej bolesti kráčame s Vami

Milí pozostalí,

je zrejme, že v tejto chvíli ste v hlbokom smútku, lebo ktosi veľmi blízky Vás nenávratne opustil. Ak cítite beznádej, žiaľ, stres, nedokážete sa sústrediť na reálny beh udalostí, cítite, že potrebujete pomoc, pretože treba vybaviť mnoho vecí, sme tu pre Vás, vieme, čo prežívate a hlboko s Vami súcitime. S láskou a Božou pomocou Vám ponúkame svoje služby a je na Vás, či nás s dôverou oslovíte a toto ťažké bremeno vložíte do naších rúk. S maximálnou mierou taktu sme schopný vcítiť sa do položenia Vás pozostalých a odhadnúť Vašu predstavu o charaktere poslednej rozlúčky. 

Sme tu pre Vás stále!

ZASTUPUJEME VÁS

Oprávnenie - Príkazca a príkazník

Spokojne zverte všetky starosti do našich rúk v ktorúkoľvek dennú, či nočnú hodinu!

PORADENSTVO

Čo potrebujeme od Vás, čo sa nás často pýtajú a iné upozornenia