Rakvy, urny a príslušenstvo

Katalóg produktov 2021

RAKVY a príslušenstvo

Výberte si z ponúkaných rakiev kremačných (bukasové) po rakvy na pochovanie do zeme (smrekové, topoľové, bukové, dubové). Vnútorná výstelka je priamo od výrobcu. Sociálne rakvy sú bez výstelky, túto kompletizujeme podľa požiadavky (papierovo-textilná alebo kastexová) a sú väčšinou určené na spopolnenie.

URNY a príslušenstvo

Pozrite si niektoré aktuálne ponúkané urny. Viac možností na výber preberieme pri osobnom stretnutí.