Úprava, výber rakvy a príslušenstva

Obliekanie a úprava

Súčasťou našich služieb je obliekanie a úprava zosnulého podľa požiadavky pozostalých. V rámci úpravy zovňajšku sa robia tieto úkony (napr. holenie, kozmetické úpravy, u žien úprava vlasov do účesu a iné).

Výber rakvy a príslušenstva

Pracujeme na byte s katalógom, v ktorom ponúkame dostatočný výber od rakiev kremačných (bukasové) po rakvy na pochovanie do zeme (smrekové, topoľové,bukové,dubové). Príslušenstvo sa vyberá podľa požiadavky a vkusu pozostalých. Ako doplnky sa ponúkajú rôznorodé krížiky ku cirkevným obradom alebo symboly, napr. kalich, podľa vierovyznania. Súčasťou rakvy je vnútorná výstelka, ktorá je priamo od výrobcu. 

Sú aj rakvy sociálne bez výstelky, túto kompletizujeme podľa požiadavky (papierovo-textilná alebo kastexová). Sociálne rakvy sú určené väčšinou na spopolnenie v prípade , že sa obrad nekoná. Keď pozostalí chcú obrad s účasťou a nemajú dostatok finančných prostriedkov, robíme úspornú kalkuláciu (ušetriť sa dá na rakve, kvetinovej výzdobe, tiež na výbere obradnej siene v krematóriu) a ponúkneme vtedy tiež sociálnu rakvu, prizdobenú plastovými ozdobami. 

Z doplnkového sortimentu ponúkame aj tylovú prikrývku, ktorá má opodstatnenie hlavne vtedy, keď je nebohý napr. po dopravnej nehode a výzor tváre sa prikrytím stlmí. Na označenie nových hrobných miest do chvíle, kým nie je postavený náhrobný pomník, sú v ponuke veľké drevené kríže (smrekové, dubové). Podľa želania sa meno, narodenie a úmrtie môže vypísať fixou alebo sa nabijú plastové žlté písmená – sú trvácnejšie. Pozostalí, ktorí si chcú osobne, teda vizuálne vybrať z našej ponuky všetko potrebné, môžu prísť do firmy. Ak nie sú motorizovaní, sme im v tomto prípade k dispozícii vlastným autom. Vo všetkom Vám poradíme a usmerníme Vás.