Prevoz zosnulého a chladiace zariadenie

Prevoz zosnulého

V krátkom čase, po telefonickom kontakte našej NONSTOP služby 0905 608 970 , prevezieme zosnulého z miesta úmrtia (napr. z domu, bytu, ZOS, v dňoch pracovného pokoja priamo z oddelení nemocníc a v pracovných dňoch z patológie, ak nebola nariadená pitva ) do príslušného chladiaceho zariadenia. Prevoz na pitvu vykonáva zmluvná pohrebná služba a tento úkon jej hradí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Po zdravotnej pitve prevážame nebohých z patológie, po súdnej zo Súdneho lekárstva. Okrem prevozov zosnulých v rámci celého Slovenska realizujeme aj prevozy z/do zahraničia.

Chladiace zariadenie

V chladiacom zariadení ostáva telo zosnulého do dňa pohrebu, kedy je prevezené na miesto poslednej rozlúčky.