Zabezpečenie pohrebu a kremácie

Zabezpečenie pohrebu

Vybavenie civilného aj cirkevného pohrebu s ohľadom na miestne zvyky, účasť farára, výber skladby a inštalácia objednanej výzdoby na mieste poslednej rozlúčky, pietneho aktu so zosnulým. 

V deň pohrebu, spravidla pol hodinu pred začiatkom obradu sa stretávame s pozostalou rodinou na mieste poslednej rozlúčky, skontrolujeme či je všetko zariadené tak ako bolo dojednané. Pri pohreboch, ktoré zariaďujeme na vidieku alebo v iných mestách mimo Košíc sa vo všetkom prispôsobíme miestnym zvykom. Oproti minulosti, kedy sme zariaďovali ku pohrebom či kremáciám v Košiciach aj farárov, teraz tomu už tak nie je. Rímskokatolícka, evanjelická a.v. a greckokatolícka cirkev trvajú na osobnom stretnutí s pozostalými. Ostatné cirkvi nás akceptujú. V prípade, že pozostalí žijú v zahraničí alebo mimo Košíc a celé zabezpečenie pohrebných náležitosti je dojednané telefonicky alebo cez internet, vtedy nás aj uvedené tri cirkvi akceptujú. Tiež v prípade, keď pozostalý manžel alebo manželka nemajú deti, sú na tom zdravotne veľmi zle a nemajú žiadnu blízku rodinu, ktorá by navštívila farský úrad. U rímokatolíkov sa v Košiciach k obradom vybavujú farári podľa trvalého bydliska nebohého. Pre rodiny, ktoré si želajú občiansky obrad, zabezpečíme civilného rečníka. Rovnako iba na želanie zariadime oznam o termíne obradu do denníkov Korzár, Pravda a iných.

Zabezpečenie kremácie

V deň pietneho aktu rozlúčky v krematóriu sa stretávame s pozostalou rodinou spravidla pol hodinu pred začiatkom obradu. Skontrolujememe či je všetko pripravené tak ako bolo dojednané. Pri obradoch v kre- matóriu sú v hudobnej ponuke tzv. skladby na želanie. Pokiaľ si pozostalí z tejto ponuky nevedia vybrať, môžu si priniesť vlastné skladby (CD, kazety). To isté platí i pri pohreboch na košických cintorínoch. Obvykle do 10-tich dní odo dňa obradu je úradná popolnica s telesnými pozostatkami pripravená k vyzdvihnutiu (na požiadanie v ojedinelých prípadoch aj skôr). Urnu môže prevzať len vybavovateľ, ktorý predloží občiansky preukaz, alebo pohrebná služba, ktorá kremáciu zariaďovala.