Pietny akt, rozlúčka so zosnulým

Dôstojná rozlúčkA

Každému z nás záleží, aby sa posledná rozlúčka s naším drahým blízkym zosnulým konala v patričnej dôstojnosti. V tejto prítomnej chvíli sme nielen vnútorne, myšlienkami, ale aj vizuálne-fyzicky na všetko nadmieru precitlivený. Viac ako inokedy bytostne vnímame, čo sa okolo nás deje. Preto sa snažíme nielen obsahom smútočného prejavu-nekrológu, ale hlavne jeho podaním nedramatizovať ale povzbudzovať. Je veľmi dôležité, aby hovorené slovo pohladilo ubolenú dušu pozostalých.

Z praxe poznáme:

CIRKEVNÝ OBRAD bez a so SPOLUÚČASŤOU REČNÍKA

OBČIANSKY OBRAD aj CIRKEVNE LADENÝ