Fotograf, kameraman, smútočná hostina

Fotograf, kameraman

Na požiadanie zabezpečíme fotografa alebo kameramana. Objednáva sa sada fotiek uložená do vkusného albumu a spolu s CD-foto sa odovzdá pozostalým v čase, ktorý si sami určia. Napr. sú na smútočnej hostine a neuplynú ani dve hodiny od začiatku obradu a fotky sú im doručené. V prípade, že rakva s nebohým nie je pred obradom vystavená-otvorená, ponúkame vystaviť pri zatvorenej rakve vyhotovenú fotoreprodukciu A4 formátu v čiernobielej alebo farebnej verzii podľa dodanej fotky. Na špeciálne prianie je možné zhotoviť aj videozáznam z obradu, ktorý sa odovzdá objednávateľovi v ním požadovanom formáte.

Smútočná hostina

Smútočné posedenia zabezpečujeme v priestoroch, ktoré najviac vyhovujú tej-ktorej rodine pozostalých. Pri výbere reštauračného zariadenia sa prihliada či salónik vyhovuje danému počtu osôb + nejaká rezerva. Tiež je dôležité, aby interiér zodpovedal určitej kultúre a dôstojnosti.