Kamenárske a hrobárske práce

Kamenárske práce

Termíny a dodávateľa pre kamenárske práce zabezpečujeme vždy vopred v dohodnutom čase, často aj v predstihu. Cenovo veľmi prijateľné. Už k pohrebu sa kompletizujú jedno, dvoj a trojmiestne kameninové hrobky spolu so základom a vrchným zakrytím. Neskôr podľa výberu sa dodáva aj náhrobný pomník. V ponuke je taktiež veľká škála žulových kompletov a pomníkov, nápisné dosky s poličkou a vázou, napr. do výklenku na urnu do kolumbária, ktoré sa montujú tiež na už jestvujúce hroby na vrchnú zakrývaciu dosku. Podľa výberu dodáme na hrobčeky v urnovom háji celé urnové bloky kameninové alebo žulové. Možné vyhotoviť aj zákazky podľa vlastného nákresu a fantázie. Sú k dispozícii doplnky ako vázy, lampáše a iné v rôznom prevedení a z rôzneho materiálu.

Hrobárske práce

Všetky výkopové práce či už ku pohrebom, alebo na hrobčeky v urnovom háji zabezpečujeme v rámci košickej správy cintorínov a krematória. To znamená prenájom nového hrobného miesta, schránky – výklenku na urnu v kolumbáriu, hrobčeka v urnovom háji, vybavenie obnovy (prenájmu) vyššie uvedeného. V ich kompetencii je ku dňu pohrebu zapožičanie obradnej siene, hudba, vystavenie kvetinovej výzdoby k obradu, zapožičanie auta do smútočného sprievodu a vencového voza, účasť uniformovaných pracovníkov v obradnej sieni a pri spúšťaní rakvy do hrobu a iné.